ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ของบริษัท นิปปอน ไซซิสท์ จำกัด

โปรดใส่เลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิง ที่ท่านได้รับแจ้งจาก Nippon Sysit Co., Ltd.การชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์

              หากท่านลูกค้าเลือกการชำระค่าบริการกับทางเราด้วยบัตรเครดิต แต่ท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางเพื่อนำบัตรเครดิตมาชำระที่บริษัทฯ บริษัท นิปปอน ไซซิสท์ จำกัด ร่วมกับ PayPal ได้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยการชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดใดในประเทศไทย หรือแม้แต่อยู่ต่างประเทศ ก็สามรถขำระได้ โดยท่านสามารถปฎิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ของเราว่า ท่านมีความประสงค์ที่จะชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ทางโทรศัพท์ 02-675-4555 หรืออีเมล์ teamsales@ns.co.th
  2. เจ้าหน้าที่ของเราจะจัดเตรียม หรือส่งเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิงให้ท่าน
  3. ให้ท่านเข้าไปที่ Web site payment.travox.co.th
  4. นำเลขที่อินวอยส์ หรือเลขที่อ้างอิง ที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ใส่ลงไปในช่อง Invoice no./Ref no. หลังจากนั้น คลิก Submit
  5. ระบบจะแสดงรายละเอียด บริการที่ท่านได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ไว้ อาทิเช่น รายละเอียดค่าบริการ Hardware รายละเอียดค่าบริการ Software หรือ
    รายละเอียดค่าบริการ Maintenance เป็นต้น พร้อมกับแสดงจำนวนเงิน ค่าบริการให้ท่านทราบอีกครั้ง
  6. เมื่อท่านตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม Check Out ระบบจะนำท่านไปยังเว็บไซต์ของ PayPal เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน และทำตามคำแนะนำใน เว็บไซต์ PayPal ต่อไป จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตออนไลน์
พิเศษ!!!

สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าบริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต
รับ Starbuck Gift Card มูลค่า 100 บาท ฟรีในทุกรอบบิลของการตัดบัตรฯ
สำหรับดื่มกาแฟ สบายๆ แทนคำขอบคุณจากเรา Nippon Sysitsชำระด้วยบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านระบบ PayPal
สะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงสุด ให้ท่านได้มั่นใจสูงสุดว่าข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน PayPal จะเก็บเป็นความลับ
ด้วยระบบการเข้ารหัสข้อมูล Secure Socket Layer(SSL)
แม้แต่ทาง Nippon Sysit Co., Ltd. ก็ไม่สามารถเห็นข้อมูลของท่านได้

เริ่มต้นวันนี้ติดต่อแผนกขาย
T. 02-675-4555 E. salessoftware@ns.co.th